ליל המדענים

ציור שציירתי לפרויקט ליל המדענים בקרית שמונה.