חידוש אופנוע

חידוש וצביעת אופנוע.

 

פרויקט חידוש אופנוע וצביעה.